Databeskyttelse

Databeskyttelse 

DATABESKYTTELSE ER VIGTIGT FOR OS

Mange tak for dit besøg på vores hjemmeside. At beskytte dine personlige data er en alvorlig sag, og derfor bestræber vi os ikke kun på at tilbyde dig et omfattende online-udbud, men også på sikre din ret til informationsmæssig selvbestemmelse. Det lovmæssige grundlag for databeskyttelsen tilvejebringes især af Persondataforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.   

HVORNÅR INDHENTER, BEHANDLER OG ANVENDER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

I relation til denne hjemmeside kan vores databehandling i det væsentlige opdeles i to kategorier:

 • Ved behandlingen af meddelelser om vores udbud af og søgninger på ejendomme behandler vi alle hertil nødvendige data. Såfremt der også er eksterne tjenesteydere involveret, f.eks. it-tjenesteudbydere, videresendes dine data til disse i det nødvendige omfang og behandles i overensstemmelse med formålet.
 • Når du besøger vores hjemmeside, udveksles der forskellige informationer mellem din enhed og vores server. Her kan der være tale om personfølsomme oplysninger. De oplysninger, der indhentes på denne måde, anvendes bl.a. til at optimere vores hjemmeside eller til at vise reklamer i browseren på din enhed.

Kontaktformular/e-mailkontakt/telefonopkald

Formål med databehandlingen/hjemmel:

Vi behandler selvfølgelig persondata, som du overlader til os ved udfyldning af kontaktformularer, telefonisk eller pr. e-mail, fortroligt. Vi anvender udelukkende dine data til at behandle din henvendelse. Hjemmelen til databehandlingen fremgår af artikel 6, stk. 1, bogstav f) i GDPR. Vores og din (berettigede) interesse i denne databehandling opstår i forbindelse med det formål at besvare dine spørgsmål, at afhjælpe eventuelle problemer og dermed at bevare eller styrke tilfredsheden som kunde eller bruger af vores hjemmeside.

Modtagere/kategorier af modtagere:

Vi udelukker principielt en videregivelse af oplysningerne til tredjeparter. Rent undtagelsesvist behandles data af ordrebehandlere på vegne af os. Disse er nøje udvalgt, bliver underkastet en grundig kontrol af os, og har indgået aftale med os iht. artikel 28 i GDPR.

Derudover kan det være nødvendigt, at vi videregiver uddrag af din henvendelse til aftalepartnere (f.eks. leverandører ved produktspecifikke forespørgsler) til behandling af din henvendelse. I disse tilfælde anonymiseres henvendelsen forinden, således at tredjeparter ikke kan identificere en relation til dig. Såfremt videregivelsen af dine persondata rent undtagelsesvis skulle være nødvendig, underretter vi dig forinden og indhenter dit samtykke.

Opbevaringsperiode/kriterier for definitionen af opbevaringsperioden:

Vi sletter alle personfølsomme oplysninger, som du sender til os ved henvendelser (inspiration, ros eller kritik) via denne hjemmeside eller pr. e-mail, efter senest 90 dage efter vores endelige tilbagemelding, eller også anonymiseres oplysningerne. Erfaringer har vist, at der efter 90 dage som regel ikke opstår yderligere spørgsmål til vores svar.

Besøg på vores hjemmeside

Formål med databehandlingen/hjemmel:

Når du besøger vores hjemmeside, sendes

 • IP-adressen for den anmodende internetkompatible enhed,
 • datoen og klokkeslættet for adgangen,
 • navnet på og URL for den tilgåede fil,
 • hjemmesiden/applikationen, hvorfra tilgangen skete (Referrer-URL),
 • den af dig anvendte browser og evt. operativsystemet på din enhed samt navnet på din access-provider

automatisk og uden din indgriben og afhængigt af den browser, du anvender på din enhed, til den server, hvor vores hjemmeside ligger på, hvor oplysningerne gemmes midlertidigt i en såkaldt log-fil til følgende formål:

 • Sikring af en gnidningsfri oprettelse af forbindelsen,
 • sikring af en behagelig oplevelse på vores hjemmeside/applikation, 
 • analyse af systemsikkerheden og -stabiliteten. 

Hjemmelen til behandlingen af IP-adressen fremgår af artikel 6, stk. 1, bogstav f) i GDPR. Vores berettigede interesse følger af de ovennævnte formål med databehandlingen.

Modtagere/kategorier af modtagere:

Vi udelukker principielt en videregivelse af disse data til tredjeparter.

Opbevaringsperiode/kriterier for definitionen af opbevaringsperioden:

Dataene gemmes i en periode på 30 dage og slettes derefter automatisk. 

ONLINEPROFIL OG HJEMMESIDE-OPTIMERING

Cookies – generelle oplysninger

Vi anvender såkaldte cookies på vores hjemmeside på grundlag af artikel 6, stk. 1, bogstav f) i GDPR. Vores interesse i at optimere vores hjemmeside er her berettiget i relation til den førnævnte bestemmelse. Ved cookies er der tale om små filer, som gemmes på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone o.l.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies laver ingen skade på din enhed, indeholder ikke virus, ”trojanere” eller anden skadelig software. Der gemmes oplysninger i cookien, som genereres i sammenhæng med den konkret anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi derigennem har umiddelbart kendskab til din identitet. Cookies anvendes blandt andet til at give dig en mere behagelig oplevelse, når du benytter dig af vores tilbud. Derfor anvender vi f.eks. såkaldte session-cookies til at registrere, at du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside, eller at du allerede er logget ind på din kundekonto. Disse slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside. For at øge brugervenligheden anvender vi også midlertidige cookies, som gemmes på din enhed i en nærmere defineret periode. Hvis du besøger vores side igen for at benytte dig af vores tjenester, registreres det automatisk, at du tidligere har besøgt siden, samt hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget for ikke at skulle indtaste dem igen.  

Hvis du har en kundekonto og er logget på eller aktiverer funktionen "log ikke af", føjes de oplysninger, der er gemt i cookies, til din kundekonto. 

Derudover anvender vi cookies til statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside med det formål at optimere vores tilbud samt til at vise oplysninger, der er særligt tilpasset til dig. Disse cookies giver os mulighed for ved et nyt besøg på vores hjemmeside automatisk at registrere, at du allerede har besøgt siden tidligere. Disse cookies slettes efter en nærmere defineret periode. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog programmere din browser på en sådan måde, at der ikke gemmes cookies på din computer, eller at der altid vises en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. Hvis cookies deaktiveres helt, kan der medføre, at du ikke kan benytte alle funktioner på vores hjemmeside. 

Du finder en oversigt over de anvendte cookies med yderligere oplysninger (f.eks. om opbevaringstiden) og indsigelsesmuligheder i vores cookie-bestemmelser.

Google Analytics 

Formål med databehandlingen/hjemmel:

For at sikre en brugervenlig udformning og en fortløbende optimering af vores hjemmesider anvender vi Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"), og som har hjemmel i artikel 6, stk. 1, bogstav f) i GDPR. Vores berettigede interesse følger af de ovennævnte formål. I denne sammenhæng oprettes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der anvendes cookies. Her genererer cookien følgende oplysninger om din brug af denne hjemmeside:

 • browsertype/-version,
 • anvendt operativsystem,
 • referrer-URL (den forrige side),
 • værtsnavn for den tilgående computer (IP-adresse), 
 • klokkeslæt for serveranmodningen. 

Oplysningerne anvendes til at analysere brugen af vores hjemmesider, til at sammensætte rapporter om hjemmesideaktiviteterne, og til at levere andre tjenesteydelser relateret til brug af hjemmesiden og internettet med henblik på markedsundersøgelser og brugervenlig udformning af disse hjemmesider. IP-adresserne anonymiseres, således at en tilknytning ikke er mulig (såkaldt IP-Masking).

Du kan forhindre installationen af cookies via den relevante indstilling i din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke kan anvende samtlige funktioner på denne hjemmeside. Derudover kan du forhindre registreringen af data, som er genereret af cookien, og som refererer til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere denne browser-add-on. Alternativt til denne browser-add-on, og især ved browsere på mobile enheder, kan du også forhindre Google Analytics' registrering ved at klikke på dette link. Her sættes der en Opt-Out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Opt-Out-cookien er kun gældende i denne browser og kun for vores hjemmeside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der er i din browser, skal du sætte Opt-Out-cookien igen. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics på hjemmesiden til Google Analytics.  

Modtagere/kategorier af modtagere:

De informationer, som genereres i cookien, overføres til en af Googles servere i USA og lagres der. Din IP-adresse blandes under ingen omstændigheder med andre data fra Google. Disse informationer overføres eventuelt også til tredjeparter, såfremt dette er lovmæssigt påbudt, eller såfremt tredjeparter behandler disse data på vegne af os. 

Opbevaringsperiode/kriterier for definitionen af opbevaringsperioden:

Efter anonymiseringen af IP-adressen er det ikke længere muligt at spore den tilbage til dig. Rapporter, der er oprettet på baggrund af Google Analytics, indeholder ikke længere personreferencer.

MODTAGERE UDEN FOR EU

Med undtagelse af den under "Google Analytics" skildrede behandling videregiver vi ikke dine data til modtagere uden for den Europæiske Union eller uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den under "Google Analytics" nævnte behandling medfører en dataoverførsel til serverne hos de udbydere af tracking- og targeting-teknologier, som vi benytter os af. Serverne befinder sig i USA. Dataoverførslen sker efter principperne i det såkaldte Privacy Shield samt på grundlag af såkaldte standardkontraktklausuler fra EU-kommissionen.

HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG I RELATION TIL BEHANDLINGEN AF MINE DATA? 

Overblik

Ud over retten til at tilbagekalde dit over for os afgivne samtykke har du, såfremt de pågældende lovmæssige forudsætninger foreligger, følgende yderligere rettigheder:

 • Retten til indsigt i de persondata, som er gemt hos os, iht. artikel 15 i GDPR,
 • retten til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige data iht. artikel 16 i GDPR,
 • retten til sletning af dine hos os gemte data iht. artikel 17 i GDPR,
 • retten til begrænsning af behandlingen af dine data iht. artikel 18 i GDPR,
 • retten til dataportabilitet iht. artikel 20 i GDPR,
 • indsigelsesret iht. artikel 21 i GDPR.

Retten til indsigt iht. artikel 15 i GDPR

Du har iht. artikel 15, stk. 1 i GDPR ret til på opfordring og vederlagsfrit at få oplyst, hvilke af dine personfølsomme oplysninger der er gemt hos os. Dette omfatter især:

 • de formål, med hvilke de personfølsomme oplysninger behandles;
 • de kategorier af personfølsomme oplysninger, som behandles;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, der fik eller stadig har adgang til personfølsomme oplysninger, som angår dig;
 • den planlagte varighed af opbevaringen af de personfølsomme oplysninger, som angår dig, eller – såfremt det ikke er muligt at foretage konkrete angivelser – kriterier for definitionen af opbevaringstiden;
 • en ret til berigtigelse eller sletning af de personfølsomme oplysninger, der berører dig, en ret til begrænsning af den ansvarliges behandling, eller en indsigelsesret i forhold til denne behandling;
 • en ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed;
 • alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis de personfølsomme oplysninger ikke indhentes hos den berørte person;
 • en automatiseret beslutningstagning inklusive profiling iht. artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og – som minimum i disse tilfælde – udførlige oplysninger om den bagvedliggende logik samt rækkevidden og de tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for den berørte person.

Hvis personfølsomme oplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til iht. de pågældende garantier iht. artikel 46 i GDPR at blive underrettet i sammenhæng med overførslen.

Retten til berigtigelse iht. artikel 16 i GDPR

Du har ret til at forlange, at vi omgående berigtiger urigtige personfølsomme oplysninger, som angår dig. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du ret til at forlange, at udfuldstændige personfølsomme oplysninger fuldstændiggøres – også ved hjælp af en supplerende forklaring.

Retten til sletning iht. artikel 17 i GDPR

Du har ret til at forlange af os, at personfølsomme oplysninger, som angår dig, straks bliver slettet, såfremt en af nedenstående årsager foreligger:

 • De personfølsomme oplysninger er ikke længere nødvendige i forbindelse med de formål, med hvilke de er indhentet eller på anden måde er blevet behandlet;
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som var hjemmelen for behandlingen iht. artikel 6, stk. 1, bogstav a) eller artikel 9, stk. 2, bogstav a) i GDPR, og der foreligger heller ikke anden hjemmel til behandlingen;
 • Du gør iht. artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 i GDPR indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ingen legitime årsager til behandlingen i relation til artikel 21, stk. 1 i GDPR;
 • De personfølsomme oplysninger er blevet behandlet uretmæssigt;
 • Sletningen af de personfølsomme oplysninger er påkrævet i forbindelse med opfyldelsen af en retslig forpligtelse;
 • De personfølsomme oplysninger blev indhentet i forbindelse med de tilbudte tjenester fra Informationssamfundet iht. artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Såfremt vi har offentliggjort de personfølsomme oplysninger og er forpligtet til at slette disse, iværksætter vi passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og til implementerings omkostningerne for at underrette de tredjeparter, der behandler dine data, om, at du også forlanger sletningen af alle links til disse personfølsomme oplysninger eller af kopier eller replikeringer af disse personfølsomme oplysninger.

Retten til begrænsning af behandlingen iht. artikel 18 i GDPR

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen, hvis en af de følgende forudsætninger foreligger:

 • du anfægter rigtigheden af de personfølsomme oplysninger;
 • behandlingen sker uretmæssigt, og i stedet for en sletning forlanger du begrænsning af anvendelsen af de personfølsomme oplysninger;
 • den ansvarlige for de personfølsomme oplysninger ikke længere har behov for disse, men den berørte person dog har brug for dem ved fremsættelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav, eller
 • hvis du gør indsigelse mod behandlingen iht. artikel 21, stk. 1 i GDPR, så længe det endnu ikke er afgjort, om den ansvarliges legitime grunde opvejer den berørte persons legitime interesser.

Retten til dataportabilitet iht. artikel 20 i GDPR

Du har ret til at få udleveret de personfølsomme oplysninger, der angår dig, og som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinaflæseligt format, og du har ret til overføre disse data til en anden ansvarlig uden videre forsinkelse fra vores side, såfremt

 • behandlingen beror på et samtykke iht. artikel 6, stk. 1 bogstav a) eller artikel 9, stk. 2, bogstav a) eller på en kontrakt iht. artikel 6, stk. 1, bogstav b) GDPR, og
 • behandlingen sker ved hjælp af automatiserede procedurer.

Ved udøvelsen af din ret til dataportabilitet har du ret til at bevirke, at vi sender de personfølsomme oplysninger direkte til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

Indsigelsesret iht. artikel 21 i GDPR

Under forudsætningerne i artikel 21, stk. 1 i GDPR kan man gøre indsigelse mod databehandlingen, hvis der foreligger årsager, som fremgår af din særlige situation.

Den ovennævnte generelle indsigelsesret gælder for alle de i disse databeskyttelsesbestemmelser beskrevne behandlingsformål, som behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, bogstav f) i GDPR. I modsætning til den særlige ret til indsigelse, der er rettet mod databehandling med salgsfremmende formål (sammenlign ovenfor især punkt 9 og 11.6), er vi i henhold til GDPR forpligtet til at efterkomme en sådan generel indsigelse, hvis du fremlægger grunde af overordnet betydning for os, f.eks. en mulig fare for liv eller helbred. Derudover er der mulighed for at kontakte den for Lidl Digital International GmbH & Co. KG ansvarlige tilsynsmyndighed eller den tilsynsførende for databeskyttelse hos Lidl Digital International GmbH & Co. KG.

NAVN OG KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE SAMT KONTAKTOPLYSNINGERNE TIL DEN TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

Disse databeskyttelsesbestemmelser gælder for databehandlingen hos Lidl Danmark K/S (ansvarlig) for hjemmesiden https://www.realestate-lidl.dk/. Den tilsynsførende for databeskyttelse hos den ansvarlige kan kontaktes via ovennævnte adresse, og henvendelsen sendes til den tilsynsførende for databeskyttelse eller databeskyttelse@Lidl.dk.