Databeskyttelse

Databeskyttelse på www.realestate-lidl.dk

(Version 2.0; dato: 26.11.2020)

Databeskyttelse er vigtigt for os

Tak fordi du besøger vores hjemmeside www.realestate-lidl.dk. I de følgende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger anvendes i forbindelse med brugen af vores hjemmeside. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig. Det er især databeskyttelsesforordningen, der tjener som lovgrundlag for beskyttelsen af personoplysninger.

1. Besøg på vores hjemmeside

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Når du besøger vores hjemmeside, sendes af den browser, som du bruger på din enhed, automatisk, og uden at du gør noget:

 • IP-adressen på den internetforbundne enhed, som besøger hjemmesiden
 • Datoen og tidspunktet for adgangen
 • Navnet og URL’en på den fil, der hentes
 • Den hjemmeside/ applikation, som blev brugt til få adgang (referrer-URL)
 • Den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne computer samt navnet på din access-provider

til vores hjemmesides server, og oplysningerne lagres midlertidigt i en såkaldt log-fil til brug for følgende formål:

 • Sikring af en smidig etablering af forbindelse
 • Nem og komfortabel brug af vores hjemmeside/applikation
 • Analyse af systemets sikkerhed og stabilitet.

Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne. Hvis behandlingen gennemføres som forberedelse af en kontrakt, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Modtager/modtagerkategorier:

Dine oplysninger bliver i forbindelse med ovennævnte behandling også behandlet hos databehandlere, som står for IT-hosting. De pågældende er nøje udvalgt, kontrolleres og godkendes endvidere af os og er kontraktligt forpligtet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Oplysningerne bliver gemt i syv dage og bliver derefter automatisk slettet.

2. Kontaktformular

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Personoplysninger, som du overlader til os, når du udfylder kontaktformularer, behandles naturligvis fortroligt. Vi behandler udelukkende dine oplysninger til det tilsigtede formål at besvare din forespørgsel. Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne findes henholdsvis i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) og artikel 6, stk. 1, litra b). Din og vores sammenfaldende (legitime) interesse i disse databehandlingsaktiviteter består i at besvare dine forespørgsler, at løse eventuelle forekommende problemer og dermed sikre og medvirke til, at du fortsat er tilfreds som kunde eller bruger af vores hjemmeside.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De oplysninger, som du overlader til os, når du udfylder vores kontaktformular, bliver gemt så længe de er nødvendige til behandlingen af din henvendelse. Ved særlige henvendelser, fx vedrørende byggeprojekter, kan lovpligtige opbevaringsregler i bogføringsloven, forældelsesloven eller i skattelovgivningen være relevante og stille krav om opbevaring i op til 5, 10 eller 30 år.

3. Brug af cookies og lignende teknikker til behandling af brugsdata

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag:

Vi, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, er dataansvarlig for databehandlingsaktiviteter i forbindelse med brug af cookies og andre lignende teknologier til behandling af brugsdatawww.realestate-lidl.dk.

Ved cookies er der tale om små tekstfiler, der placeres på din enhed (laptop, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websites. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, de indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software. I cookien gemmes oplysninger, som er relateret til den specifikt anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi direkte informeres om din identitet.

Anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata har - alt efter kategorien af cookien eller den anden teknologi - følgende formål:

 • Teknisk nødvendigt: Dette er cookies og lignende metoder, foruden hvilke du ikke kan bruge vores tjenester (fx til korrekt visning af vores website/af dine ønskede funktioner).
 • Komfort: Ved hjælp af disse teknologier kan vi tage hensyn til dine faktiske eller formodede præferencer for komfortabel brug af vores website. Ved hjælp af dine indstillinger kan vi for eksempel vise vores website på et sprog, som passer dig.
 • Statistik: Disse teknologier giver os mulighed for at udarbejde anonym statistik om brugen af vores tjenester. Dermed kan vi for eksempel fastlægge, på hvilken måde vi kan tilpasse vores website endnu bedre til brugernes vaner.

Du finder en informationsoversigt over anvendte cookies og andre teknologier samt de pågældende formål med databehandling, lagringsperioder og eventuelt involverede tredjepartsudbydere her.

I forbindelse med anvendelsen af cookies behandles især følgende typer af persondata, alt efter formålet, med henblik på behandling af brugsdata:

Teknisk nødvendigt:

 • Optimering af svartid gennem fordeling af trafikken på hjemmesiden mellem flere servere
 • Brugerindtastninger med henblik på at gemme statussen for samtykke til cookies på det aktuelle domæne (fx cookie-samtykke).

Komfort:

 • Indstillinger til tilpasning af brugergrænsefladen, der ikke er knyttet til en permanent identifikator (fx valg af aktivt sprog)
 • Gemmer interaktionen mellem brugeren og Bing Maps for at optimere kortfunktionen.

Statistik:

 • Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores website. Disse indeholder især følgende:
  - Browsertype/-version
  - Anvendt styresystem
  - Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
  - Hostnavn på computeren, som får adgang (IP-adresse)
  - Klokkeslæt for serverforespørgslen
  - Individuelt User ID
  - Udløste events på websitet (surfingadfærd).
 • I den forbindelse anonymiseres IP-adressen regelmæssigt, så der ikke som udgangspunkt kan drages slutninger om din person.

Retsgrundlaget for anvendelse af komfort-, statistik- og marketingcookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies (og lignende teknologier) er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, dvs. at vi behandler dine oplysninger for at levere vores tjenester med henblik på igangsætning eller opfyldelse af en kontrakt.  

Du kan til enhver tid tilbagekalde/justere dit samtykke over for den dataansvarlige (dvs. Lidl Danmark K/S) med virkning for fremtiden uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tidspunktet for tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan ændre dit samtykke her ved at ændre de enkelte valg, kan du nemt og hurtigt tilbagekalde samtykket til de enkelte behandlingsformer.

Modtagere/modtagerkategorier

I forbindelse med databehandling ved hjælp af cookies og lignende teknologier anvender vi muligvis specialiserede tjenesteudbydere med henblik på behandling af brugerdata. Disse behandler dine data på vores vegne som databehandlere,er alle omhyggeligt udvalgt og er kontraktligt forpligtede i henhold til artikel 28 i GDPR. Samtlige virksomheder, som i vores cookiepolitik, angives som udbydere, arbejder for os som databehandlere.

I forbindelse med vores samarbejde med Google LLC  bliver ovennævnte oplysninger, som anvendes til brug for udformning af statistik, som udgangspunkt også behandlet på servere i USA

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Lagringsperioden for cookies fremgår af vores cookiepolitik. Hvis der i kolonnen "Udløb" er angivet "konstant"/ ”Persistant”, lagres cookien permanent, indtil det pågældende samtykke tilbagekaldes.

4. Bing Maps

På denne hjemmeside anvender vi Bing Maps. Derved kan vi vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og giver dig mulighed for komfortabel brug af kortfunktionen til at finde  kontakter i dit aktuelle område samt til at placere vores udbud af ejendomme/grundstykker på et kort.

Brugen af Bing Maps sker med henblik på en bekvem visning af vores onlineudbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dertil har vi en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Når du besøger vores hjemmeside, får udbyderen af Bing Maps, Microsoft Corporation, information om, at du har benyttet den pågældende underside på vores hjemmeside. For at bruge funktionerne fra Bing Maps, er det i forbindelse med internetkommunikation nødvendigt at behandle din IP-adresse. Denne behandles som regel på en server hos Microsoft i USA.

Vi har ingen indflydelse på den konkrete databehandling hos Bing Maps. Du finder yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af Bing Maps' databehandling i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her finder du også yderligere oplysninger om dine konkrete rettigheder og om indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære. Adresse på og databeskyttelsesoplysninger om udbyderen af Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement.

5. Overførelse af oplysninger til tredjelande

Hvis vi overfører data til modtagere i et tredjeland (sæde uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS), kan du finde oplysninger om dette i afsnittene om Modtagere / kategorier af modtagere i beskrivelsen af den respektive databehandling.
En række tredjelande beskytter ifølge EU-kommissionen personoplysninger i en grad, som kan sammenlignes med det beskyttelsesniveau, som kræves inden for (EØS). EU-kommissionen har derfor truffet afgørelse om, at disse lande betragtes som sikre tredjelande. Du kan finde en oversigt over disse lande her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

Hvis der i forbindelse med et tredjeland ikke ifølge EU-Kommissionen foreligger et passende databeskyttelsesniveau i tredjelandet, sørger vi for passende garantier herfor for at kunne yde en passende beskyttelse af dine data. Dette kan f.eks. ske ved indgåelse af databehandleraftaler, som indeholder EUs standardkontraktklausuler om databeskyttelse, og som giver passende garantier i henhold til beslutninger truffet af EU-Kommissionen (kan hentes her).
Hvis du ønsker yderligere informationer om dette, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (se afsnit 7).

6. De registreredes rettigheder

Overblik

I tillæg til din ret til at trække de samtykker, du har afgivet over for os, tilbage, har du følgende yderligere rettigheder, såfremt de relevante betingelser i lovgivningen er opfyldt:

 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til sletning af de personoplysninger, vi opbevarer
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til indsigelse.

Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1 har du ret til på anmodning herom gratis at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Dette omfatter især:

 • de formål, til hvilke personoplysningerne behandles
 • de kategorier af personoplysninger, som behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum  meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

Ret til berigtigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 , og der foreligger for så vidt angår databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 8, stk. 1.

Har vi offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger for at underrette tredjemand, som behandler dine personoplysninger om, at du også har anmodet om, at tredjemand sletter alle link til disse personoplysninger, kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder i stedet for sletning af personoplysningerne om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses
 • den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede, eller
 • du  har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Ret til dataportabilitet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21

Er forudsætningerne i databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 opfyldt, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

Ovenstående almindelige indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål, som er beskrevet i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, og som behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I modsætning til den særlige indsigelsesret, som vedrører databehandling i reklameøjemed, er vi i henhold til databeskyttelsesforordningen kun forpligtet til at tage højde for en sådan almindelig indsigelse, hvis du informerer os om grunde af overordnet betydning for indsigelsen, f.eks. at liv eller helbred er i fare. Derudover har du mulighed for at henvende dig til den tilsynsmyndighed, som Lidl Danmark K/S hører under eller til databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S.

Ret til at klage til datatilsynsmyndigheden

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden (i Danmark: Datatilsynet).

7. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på selskabets databeskyttelsesrådgiver 

Disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger gælder for databehandling foretaget af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding („den dataansvarlige”) og for hjemmesiden www.realestate-lidl.dk.

Den ansvarlige afdeling hos Lidl Danmark kan kontaktes på immo@lidl.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S kan kontaktes på databeskyttelse@lidl.dk.